Opdrachtgevers

Onze klanten zijn de grotere machinebouwers in de regio Brabant, Noord Limburg, Gelderland en Utrecht en zijn actief in verschillende bedrijfstakken. Zij leveren vooral aan klanten in het buitenland, en zijn actief in o.a. de deegwarenindustrie, machines voor slacht en verwerking van pluimvee, papierindustrie, autobandenindustrie, verpakkings- en handlingindustrie. Deze bedrijven weten inmiddels wat ze aan Rematec hebben als er behoefte is aan extra medewerkers op het gebied van assemblagewerkzaamheden. De medewerkers weten wat er van hun gevraagd wordt. De klanten weten waar ze op kunnen rekenen.

We behoren met onze vakkrachten tot de flexibele schil, de klant kan op herhaling gebruik maken van “bekende” monteurs. Verreweg de meeste monteurs zijn bij Rematec in vaste dienst of zijn op weg naar een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid